Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νέες εκδόσεις!!!

 

Κεντρική Διάθεση

 • Παναγία: η Μητέρα του κόσμου και η χαριτόβρυτη εικόνα της Παναγίας του Τιχβίν

  5 €
 • Παρθενομάρτυς Αγία Λουκία, βίος και μαρτύριο

  5 €
 • Η διδακτέα ύλη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής (Β' Τόμος)

  18 €
 • Η διδακτέα ύλη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής (Α' Τόμος)

  18 €
 • Αναστασιματάριον

  19 €
 • Φιλοσοφική προπαιδεία

  30 €
 • Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, Τόμος Δ'

  23,5 €
 • Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, Τόμος Γ' (Νέα τιμή)

  14,8 €
 • Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, Τόμος Β' (Νέα τιμή)

  17,7 €
 • Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, Τόμος Α' (Νέα τιμή)

  21,9 €
 • Εφαρμογές μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας (Νέα τιμή)

  20,2 €
 • Η ρύθμιση της εκκλ.διοικήσεως των Ι.Μητροπόλεων των απελευθερωθεισών περιοχών της Ελλάδος μετά το 1914 (Β')

  15 €
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 ... >>