Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 29ος

Ευσέβιος Καισαρείας-Μάρκελλος Αγκύρας-Βασίλειος Αγκύρας

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 29ος


Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.029

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 29ος Κατά Μαρκέλλου, Εκκλησιαστική Θεολογία Α΄-Γ΄ , Επιστολαί