Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 31ος

Μέγας Αθανάσιος

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 31ος


Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.031

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 31ος Προς βασιλέα Κωνστάντιον Απολογία, Απολογητικός Β΄, Ο προς τους Αντιοχείς τόμος, Περί της εν Νικαία Συνόδου, Περί των γεγενημένων παρά των Αρειανών επί Κωνσταντίου, Περί των εν Αριμίνω και Σελευκεία Συνόδων κ.λπ.