Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 32ος

Μέγας Αθανάσιος

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 32ος


Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.032

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ


Τιμή: 3€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 32ος Επιστολή προς Μαρκελλίνον εις την ερμηνείαν των Ψαλμών, Υπόθεσις εις τους Ψαλμούς, Εξηγήσεις εις τους Ψαλμούς