Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 36ος

Μέγας Αθανάσιος

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 36ος


Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.036

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 36ος Κατά πασών των αιρέσεων, Διάλογοι Ε΄ περί της Τριάδος, Αθανασιανόν σύμβολον, Ομιλίαι, Αμφιβαλλόμενα