Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 37ος

Μέγας Αθανάσιος - Αστέριος ο Σοφιστής

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 37ος


Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.037

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 37ος Περί σαρκώσεως του Κυρίου, Κατά Απολιναρίου λογ. Α΄-Β΄. Κατά αιρέσεων διάφοροι λόγοι κ.λπ. Αμφιβαλλόμενα, Περί την αρειανικήν έριν (Κείμενα Αρείου, Ευσεβίου Νικομηδείας, Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας, Βασιλέως Κωνσταντίνου κ.λπ.)- Αστέριος Σοφιστής (εκ των υπομνημάτων εις τους Ψαλμούς, Ψαλμ. Α΄-Ι΄ )- Μέγας Αθανάσιος- (κείμενα: Αρείου-Ευσεβίου Νικομηδείας-Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας-Βασιλέως Κωνσταντίνου) -Αστέριος ο Σοφιστής