Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 38ος

Ακάκιος Καισαρείας- Ευσέβιος Εμέσης- Νεμέσιος Εμέσης

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 38ος


Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.038

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 38ος Αστέριος ο Σοφιστής (εκ των υπομνημάτων εις τους Ψαλμούς, Ψαλμ. ΙΑ΄-ΛΗ΄)- Περί την αρειανικήν έριν (Κείμενα Αετίου Αντιοχείας, Ευνομίου Κυζίκου, Ευδοξίου Κπόλεως, Λουκίου Αλεξανδρείας, Ευνομίου Βεροίης- Ακάκιος Καισαρείας-Ευσέβιος Εμέσης- Νεμέσιος Εμέσης