Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 39ος

Γελάσιος Καισαρείας-Κύριλλος Ιεροσολύμων

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 39ος


Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.039

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 39ος Αποσπάσματα - Κατηχήσεις, Ομιλία εις τον Παραλυτικόν, Επιστολή προς Κωνστάντιον, Αποσπάσματα