Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 45ος

Δίδυμος Αλεξανδρείας

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 45ος


ΈκδοσηΒ'

Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.045

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 45ος Ερμηνευτικά αποσπάσματα, Υπόμνημα εις τους Ψαλμούς, έτερον υπόμνημα εις τους Ψαλμούς εκ των εν Τουρά της Αιγύπτου ανακαλυφθέντων παπύρων, μερ. Α΄