Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 47ος

Δίδυμος Αλεξανδρείας

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 47ος


Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.047

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 47ος Υπόμνημα εις τον Ιώβ Α΄-Γ΄. Υπόμνημα εις τας Παροιμίας, Υπόμνημα εις τον Εκκλησιαστήν