Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 50ος

Δίδυμος Αλεξανδρείας

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 50ος


Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.050

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ


Τιμή: 3€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 50ος Υπόμνημα εις την Γένεσιν και εις τον Εκκλησιαστήν