Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 66ος

Γρηγόριος ο Νύσσης

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 66ος


Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.066

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 66ος Εις τας επιγραφάς των Ψαλμών, Εις το Άσμα Ασμάτων, Εις την Κυριακήν προσευχήν, Εις τους Μακαρισμούς