Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 74ος

Επιφάνιος Σαλαμίνος Κύπρου

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 74ος


ΈκδοσηΑ'

Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.074

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 74ος Εισαγωγή, Βιβλιογραφία, Αγκυρωτός και Πανάριον αιρέσεις 1-33