Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 83ος

Θεόδωρος Μοψουεστίας

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 83ος


ΈκδοσηΑ'

Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.083

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 83ος Εισαγωγή, Βιβλιογραφία, Ερμηνευτικά αποσπάσματα, Σχόλια εις τους Ψαλμούς Α΄