Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 87ος

Θεόδωρος Μοψουεστίας

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 87ος


ΈκδοσηΑ'

Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.087

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 87ος Πρόλογος εις τας πράξεις των Αποστόλων, Σχόλια εις τας Επιστολάς: Προς Ρωμαίους Α΄, Β΄, Προς Κορινθίους, Προς Γαλάτας, Προς Εφεσίους, Προς Φιλιππησίους, Προς Κολοσσαείς, Προς Θεσσαλονικείς Α΄, Προς Τιμόθεον Α΄, Β΄, Προς Εβραίους, Δογματικά αποσπάσματα, Προς τας κατά χριστιανών κατηγορίας, Αντίγραμμα προς τον Ιωάννην Χρυσόστομον