Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η θεολογική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του καθαγιασμού, της παραλαβής και της λατρευτικής χρήσεως του Αγίου Μύρου κατά τον ΙΘ΄ και Κ΄ αιώνα

Η θεολογική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του καθαγιασμού, της παραλαβής και της λατρευτικής χρήσεως του Αγίου Μύρου κατά τον ΙΘ΄ και Κ΄ αιώνα

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου

Σύνολο σελίδων:368

Διαστάσεις:17x24

Κωδικός:22.82.001

Κατηγορία:Κεντρική Διάθεση

Τιμή: 3€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έψηση και ο καθαγιασμός κατά την Μεγάλη Πέμπτη του Αγίου Μύρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η παρούσα έρευνα συνεισφέρει στην ανάλυση των σχέσεων των δύο Εκκλησιών αλλά και στην ιστορική εξέλιξη του εκκλησιαστικού βίου πριν και μετά τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, υπό το πρίσμα του καθαγιασμού, της παραλαβής και της λατρευτικής χρήσεως του Αγίου Μύρου. Η ερευνητική πρωτοτυπία της διατριβής έγκειται στη χρησιμοποίηση ανέκδοτου υλικού από το Αρχείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.