Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 53ος

Μέγας Βασίλειος

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 53ος


Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.053

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ


Τιμή: 10€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τόμος 53ος Ασκητικά συγγράμματα