Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εφαρμογές μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας (Νέα τιμή)

Παράδειγμα: Ηλικία και σχολική επίδοση

Εφαρμογές μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας (Νέα τιμή)

Αντ. Κ. Δανασσή - Αφεντάκη

Λαυρ. Γ. Δελλασούδα

ΈκδοσηΓ'

Σύνολο σελίδων:432

Διαστάσεις:14 x 20

Κωδικός:99.17.012

Κατηγορία:Κεντρική Διάθεση

Τιμή: 20,2€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το έργο αυτό αποτελεί προϊόν ερευνητικής προσπάθειας, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή ενδείξεις προηγούμενης έρευνάς μας: "Εξωσχολικοί παράγοντες και σχολική επίδοση". Μεταξύ των παραγόντων που εξήταζε η εν λόγω έρευνα, η οποία είχει ως δειγματικό χώρο τον μαθητικό πληθυσμό των δύο τελευταίων τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανόταν και η ηλικία. Από τη διερεύνηση του παράγοντα αυτού προέκυψε μία "μη ανεμενόμενη" ένδειξη, σύμφωνα με την οποία οι νεαρώτεροι μαθητές δεν φαίνεται να επιτυγχάνουν χαμηλότερες επιδόσεις από αυτές των μαθητών των άλλων ηλιακών ομάδων.  Για τον σκοπό πραγματοποιήθηκε διαχρονική έρευνα, η οποία επικεντρώθηκε στην μελέτη της εξέλιξης της επίδοσης των μαθητών των διαφόρων ηλικιακών ομάδων κατά τη διάρκεια του σχολικού τους βίου. Όπως σημειώνεται στην εισαγωγή της μελέτης, ένας από τους στόχους της ήταν και η υποβοήθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και, γενικά, των νέων ερευνητών κατά την εκπόνηση ενός ερευνητικού σχεδίου και την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας.