Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, Τόμος Α' (Νέα τιμή)

Σχολική ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, Τόμος Α' (Νέα τιμή)

Αντ. Κ. Δανασσή - Αφεντάκη

Λαυρ. Γ. Δελλασούδα

ΈκδοσηΒ'

Σύνολο σελίδων:520

Διαστάσεις:17 x 24

Κωδικός:99.17.008

Κατηγορία:Κεντρική Διάθεση

Τιμή: 21,9€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης και αντιμετώπισης του προβλήματος της ένταξης και ενσωμάτωσης των προσώπων με αναπηρία στο κοινωνικό γίγνεσθαι με βελτίωση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων και κατά συνέπεια και της ποιότητας ζωής τους. Προς τον σκοπό αυτό περιγράφονται σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμοσμένες πρακτικές για τη σχολική, επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους. Απευθύνεται σε σπουδαστές, αλλά και στα ίδια τα πρόσωπα με αναπηρία και το περιβάλλον τους και γενικώς προς όλους όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα που προαναφέραμε.

Από τη θεωρία στην πράξη:

Σύγχρονες τάσεις για

  • Τη γενική εκπαίδευση
  • Την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Το καθεστώς της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα
  • Τις πρακτικές σχολικής ένταξης