Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, Τόμος Β' (Νέα τιμή)

Διδακτική μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, Τόμος Β' (Νέα τιμή)

Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών Λαυρεντίου Γ. Δελλασούδα

Σύνολο σελίδων:420

Διαστάσεις:17 x 24

Κωδικός:99.17.009

Κατηγορία:Κεντρική Διάθεση

Τιμή: 17,7€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το τετράτομο  έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης και αντιμετώπισης του προβλήματος της ένταξης και ενσωμάτωσης των προσώπων με αναπηρία στο κοινωνικό γίγνεσθαι με βελτίωση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων και κατά συνέπεια και της ποιότητας ζωής τους. Απευθύνεται σε σπουδαστές αλλά και στα ίδια τα πρόσωπα με αναπηρία και το περιβάλλον τους και γενικώς προς όλους όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα που προαναφέραμε.

Από τη θεωρία στην πράξη:

  • Προϋποθέσεις
  • Προβλήματα
  • Εφαρμογές στη γενική και τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Ειδική αναφορά στους χαρισματικούς μαθητές