Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, Τόμος Δ'

Ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρία, δείκτης κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης

Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, Τόμος Δ'

Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών Λαυρεντίου Γ. Δελλασούδα

Σύνολο σελίδων:544

Διαστάσεις:17 x 24

Κωδικός:99.17.011

Κατηγορία:Κεντρική Διάθεση

Τιμή: 23,5€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης και αντιμετώπισης του προβλήματος της ένταξης και ενσωμάτωσης των προσώπων με αναπηρία στο κοινωνικό γίγνεσθαι με βελτίωση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων και κατά συνέπεια και της ποιότητας ζωής τους. Προς τον σκοπό αυτό περιγράφονται σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμοσμένες πρακτικές για τη σχολική, επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους. Απευθύνεται σε σπουδαστές αλλά και στα ίδια τα πρόσωπα με αναπηρία και το περιβάλλον τους και γενικώς προς όλους όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα που προαναφέραμε.

Από τη θεωρία στην πράξη:

  • Έννοια
  • Παράγοντες και συντελεστές
  • Ερευνητική μεθοδολογία αξιολόγησης
  • Στρατηγικές βελτίωσης
  • Πρότυπα μέτρησης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής
  • Ειδική αναφορά στα πρόσωπα με νοητική υστέρηση