Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναστασιματάριον

Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Αναστασιματάριον

Πρωτοψάλτου - Καθηγητού Σπυρίδωνος Παυλάκη

ΈκδοσηΑ'

Σύνολο σελίδων:662

Διαστάσεις:17.5 x 24.5

Κωδικός:26.53.010

Κατηγορία:Κεντρική Διάθεση

Τιμή: 19€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη νέα αναθεωρημένη και συμπληρωμένη έκδοση του Αναστασιματάριου ο αναγνώστης μπορεί να βρει τα παλαιότερα Εξαποστειλάρια, στίχους παλαιότερων εκδόσεων, σημειογραφικές διορθώσεις και απάλειψη αβλεπτημάτων άλλων εκδόσεων. Μια πλήρης, επιμελως αναθεωρημένη  έκδοση απαραίτητη για κάθε ιεροψάλτη.