Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο παπακαλόγερος Νικόλαος Πλανάς+Η ζωή & τα θαύματα του αγ. Νικολάου+Ο πληγωμένος αετός (Γρηγόριος Θεολόγος)

Και τα 3 βιβλία από 18 € -> 15 €

Ο παπακαλόγερος Νικόλαος Πλανάς+Η ζωή & τα θαύματα του αγ. Νικολάου+Ο πληγωμένος αετός (Γρηγόριος Θεολόγος)

Δημητρίου Φερούση

Συμεών του Μεταφραστού

Ομότιμου καθ. Στυλιανού Παπαδόπουλου

Σύνολο σελίδων:800

Διαστάσεις:14x21,14x21,14x21

Κωδικός:99.99.009

Κατηγορία:Προσφορές


Τιμή: 15€

Μη διαθέσιμο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  1. Ο βίος του εκ Νάξου αγίου Νικολάου Πλανά, η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην Αθήνα στα τέλη του 19ου - αρχές του 20ου αι. και η ορθόδοξη πνευματικότητα του αγίου και ορισμένων φωτισμένων Ελλήνων, οι οποίοι δημιούργησαν από κοινού τον πυρήνα μιας πνευματικής και λειτουργικής αναγέννησης στην πολύπαθη πρωτεύουσα της εποχής εκείνης.
  2. Ο συγγραφέας αποδίδει στη νεοελληνική γλώσσα το Βίο του αγίου Νικολάου, που έγραψε πριν από χίλια περίπου χρόνια ο περίφημος βυζαντινός αγιολόγος Συμεών ο Μεταφραστής και περιλαμβάνεται στον 116ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας του Migne.(Εισαγωγή-Μτφρ-Σχόλια Γ. Παπαδημητρόπουλου)
  3. Λεπτομερέστατη και αφηγηματική παρουσίαση της ζωής και της δράσης του Γρηγορίου του θεολόγου, η οποία αποτελεί πρότυπο για κάθε Χριστιανό.
Ο παπακαλόγερος Νικόλαος Πλανάς+Η ζωή & τα θαύματα του αγ. Νικολάου+Ο πληγωμένος αετός (Γρηγόριος Θεολόγος) Ο παπακαλόγερος Νικόλαος Πλανάς+Η ζωή & τα θαύματα του αγ. Νικολάου+Ο πληγωμένος αετός (Γρηγόριος Θεολόγος) Ο παπακαλόγερος Νικόλαος Πλανάς+Η ζωή & τα θαύματα του αγ. Νικολάου+Ο πληγωμένος αετός (Γρηγόριος Θεολόγος)