Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 1ος

Κλήμης Ρώμης

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 1ος


Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.001

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ


Τιμή: 15€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 1ος Προς Κορινθίους Επιστολαί Α και Β , Κλημέντια