Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 7ος

Κλήμης ο Αλεξανδρεύς

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 7ος


Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.007

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ


Τιμή: 3€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 7ος Προτρεπτικός προς Έλληνας, Παιδαγωγός, Στρωματείς Α΄ -Β΄