Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής ΑΓΓΛΙΑ

Τα χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής ΑΓΓΛΙΑ

Εμμανουήλ Γιαννοπούλου

Έκδοση2008

Σύνολο σελίδων:504

Διαστάσεις:17x24

Κωδικός:09.04.019

Κατηγορία:Κεντρική Διάθεση

Τιμή: 43€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων ψαλτικής τέχνης των αποκειμένων στις βιβλιοθήκες του Ηνωμένου Βασιλείου.