Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μεθ' ημών ο Θεός ως φιλάνθρωπος

Τότε -Τώρα - Πάντοτε

Μεθ' ημών ο Θεός ως φιλάνθρωπος

Ομοτ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Χαραλάμπους Γ. Σωτηρόπουλου

ΈκδοσηΑ

Σύνολο σελίδων:168

Διαστάσεις:14x24

Κωδικός:99.08.083

Κατηγορία:Ποιμαντικά - Εποικοδομητικά

Τιμή: 7€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μία συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηριολογίας, στην οποία εκτίθενται οι τρεις σωτηριολογικές περίοδοι της ανθρωπίνης φύσεως διά του προαιωνίου σχεδίου του Θεού. Στην α΄ ενότητα ο καταξιωμένος θεολόγος αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, στη β΄ στην αξία της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, το σωτήριο για τον άνθρωπο έργο του καθ’ όλον τον επίγειο βίο του, τα άγια Πάθη και την Ανάσταση Αυτού, ενώ στην γ΄ ενότητα αναλύει την μεσιτεία του Θεανθρώπου με την εις τους ουρανούς Ανάληψή Του και την ανύψωση της ανθρωπότητας διά της κατά χάριν ενώσεώς της με τη Θεότητα στο πρόσωπο του Θεανθρώπου.